De ontwikkeling van de nieuwe versie van het programma Vogeltentoonstelling is al weer in volle gang.

Het programma wordt ontwikkeld op een computer welke is voorzien van Windows 11.  Er worden enkele nieuwe onderdelen toegevoegd en alle keuzes zijn opnieuw nagelopen en waar mogelijk verbeterd. De wens van de verenigingen om bij het inboeken van de vogels de mogelijk te hebben zowel het klassenummer als de daarbij behorende omschrijving te zien, is inmiddels gerealiseerd. Het programma is voorzien van de mogelijkheid, na het inboeken van de vogels van een inzender, het verzekerde bedrag in te geven. Uiteraard hoort hier een rapport bij dat het totaalbedrag genereert dat bij de aanmelding van de tentoonstelling aan de bond kan worden doorgegeven.

In deze versie wordt eveneens een optie ingebouwd om zelf prijzenstickers aan te maken en te printen via een bijbehorend rapport.

Het programma Vogeltentoonstelling 2022 wordt voorzien van het (op dit moment) laatst beschikbare vraagprogramma, versie 2020-2024 uitgave oktober 2021.

Ik streef er naar om deze versie begin juni 2022 af te hebben. Alle verenigingen welke Vogeltentoonstelling 2020 hebben aangeschaft (en er dus ook voor hebben betaald), kunnen de update naar de nieuwe versie gratis (zie hiervoor de voorwaarden op het bestelformulier) verkrijgen. Ik heb hiertoe besloten omdat de meeste verenigingen de afgelopen twee jaren geen tentoonstelling hebben kunnen organiseren. Het bestelformulier voor de nieuwe versie wordt binnenkort aangepast.